Hem Om Föreningen Årets industriminne Sveriges industrihistoriska landskap Forskning
Arkiv/Dokument Världens industrihistoriska landskap Ticcih Länkar Kontakt

Årets Industriminne 1996

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Ebbamåla bruk
Ebbamåla bruk, Olofströms kommun, Blekinge län
Bevarad industrimiljö från 1850-1950. Remdrift och maskiner med remdrift i funktion. Vattenkraftverk, modellsnickeri, gjuteri, smedja, mekanisk verkstad vid Mörrumsån. Telefon: 0454-77 40 00
Sajt: www.ebbamalabruk.se
Mejl: info@ebbamalabruk.se

Gjuteriet i Ebbamåla
August Sandberg kom från en småländsk gjutarsläkt. Efter några år i Amerika, slog han sig ner med sin familj på Ebbamåla slätt vid Mörrums­­ån i Blekinge. August satsade alla sina pengar i ett eget gjuteri och grundade år 1885, Ebbamåla Gjuteri och Mek. Verkstad.

Platsen för gjuteriet var väl vald. Med kraft från ett vattenfall och järn­väg till transporter helt nära. Tackjärn fanns att köpa från Åminne bruk i Småland.

I starten låg tyngdpunkten på marknadsgods som spisar och träd­gårds­soffor. Snart övergick man till maskingods för tillverkningsindustrin, sär­skilt för träindustrin, stenindustrin och stärkelseindustrin. Företaget växte till ett exportföretag med ett trettiotal anställda.

Hela familjen Sandberg var sysselsatt inom företaget, sönerna i gjut­eriet, döttrarna på kontoret. Efter August död år 1900, drev makan Johanna gjuteriet i sju år, tills sonen August tog över. I alla år drevs gjuteriet inom familjen.

1967 såldes Ebbamåla Gjuteri och Mek. Verkstad. Men byggnaderna har fått stå orörda genom åren. Jättelika svarvar, borrar och slipar finns ännu kvar. Den äldsta är från 1850 och den nyaste från 1950. Tillsammans ramar de in det århundrade då Sverige blev en industrination.

Ebbamåla bruk
År 1996 köpte Anders och Anna-Karin Randver den gamla industri­an­lägg­ning­en i Ebbamåla. Den drivs idag som ett företag, under namnet Ebbamåla bruk. Gjuteriet har återuppbyggts och pro­duktions­ut­rust­ning­en är renoverad. Formning och gjutning enligt gamla traditioner visas för besökare. Med hjälp från Riksantikvarieämbetet räddas den gamla yrkeskunskapen att gjuta järn genom dokumentation och utbildning.

En gång var Ebbamåla ett bruk bland många som försåg industrin med gjutgods. Idag är det ett av de mest kompletta och välbevarade ex­empl­en på den tidiga gjuteriindustrin i Sverige.

Text: Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet.

 
Senast uppdaterad 110916 Svenska industriminnesföreningen c/o Tekniska museet Box 27842 115 93 Stockholm tel. 08-450 56 00 fax. 08-450 56 61 jan@geijerstam.se