Hem Om Föreningen Årets industriminne Sveriges industrihistoriska landskap Forskning
Arkiv/Dokument Världens industrihistoriska landskap Ticcih Länkar Kontakt

Årets Industriminne 2000

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Bältarbo tegelbruk
Bältarbo tegelbruk, Hedemora kommun, Dalarnas län
Tegelbruk med anor från 1740. Tillverkar maskin - och handslaget tegel enligt gamla metoder. Bygg­nads­miljön är huvudsakligen från 1800-talet. Telefon: 0225-101 58
Sajt: www.baltarboforvaltning.se
Mejl: baltarbo.tegelbruk@telia.comTidlöst byggmaterial från Bältarbo
Passerar du Bältarbo en vinterdag är tegelbruket stängt och tillbommat, men när sommaren kommer öppnas luckorna åter på brukets tork­lador.

Leran till teglet kommer från lertäkter i brukets närhet och blandas med sand och sågspån till önskad konsistens. Leran pressas till långa sträng­ar som kapas till mindre stenar. I torkladorna sker torkning till råtegel som sedan bränns i en ringugn.

I Bältarbo tillverkas många olika sorters tegel, både maskinslaget och handslaget. Teglet används både till nyproduktion och till kultur­histor­iska restaureringar. Bältarbotegel hittar du bland annat i Katarina kyrka i Stockholm och i Vadstena slott.

Idag finns bara fyra tegelbruk i Sverige. Endast två av dessa tillverkar handslaget tegel.

Traditionell tillverkning
Bältarbo tegelbruk har varit i drift sedan 1876, men tegeltillverkningen i bygden har anor från 1740-talet. Fram till 1939 fungerade bruket som sågverk på vintern och tegelbruk på sommaren, en vanlig kombination på tegelbruk. Tegelbruket ägs sedan 1983, av Christian Redhe och har 7-12 anställda beroende på säsong.

Tillverkningen har inte förändrats mycket genom åren. Bältarbo är det enda tegelbruk i Sverige som fortfarande bränner i en ringugn.
I den kan insättning, eldning, efterglödning, svalning och uttagning äga rum samtidigt.

Årets industriminne 2000
Bältarbo tegelbruk utnämndes år 2000 till Årets industriminne för att:
  • Byggnader och maskiner är mycket välbevarade
  • Yrkeskunnande och traditioner lever vidare genom att utrustningen fortfarande används.
  • Tegelbruket kan framställa tegel i många olika utföranden och volymer.
  • Företaget är en viktig resurs för byggnadsvården i hela landet

    Text: Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet.

  •  
    Senast uppdaterad 110916 Svenska industriminnesföreningen c/o Tekniska museet Box 27842 115 93 Stockholm tel. 08-450 56 00 fax. 08-450 56 61 jan@geijerstam.se