Hem Om Föreningen Årets industriminne Sveriges industrihistoriska landskap Forskning
Arkiv/Dokument Världens industrihistoriska landskap Ticcih Länkar Kontakt

Årets Industriminne 2004

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Ryttarens torvströfabrik
Ryttarens torvströfabrik, Falköpings kommun, Västra Götalands län
Fabriken grundades 1906 Man kan idag besöka fabrik­en och åka med torvbanan ut till bryt­nings­om­råd­ena. Telefon: 0515- 76 30 39
Sajt: www.ryttaren.nu
Mejl: karl-hugo.fogelberg@av.se

Ryttarens mosse
Nära Falköping i Västra Götaland ligger Ryttarens mosse, en stor täkt torv av finaste slag. Här grundade agronom Nils Hartelius 1906 Rytt­arens Torvströaktiebolag.

Mitt i ödemarken växte ett litet samhälle upp med torvströfabrik, verk­städer, järnväg och bostäder. Torven grävdes på mossen, bereddes i fabriken, och levererades med järnväg ut i landet och utomlands. Rytt­aren försörjde tjugo arbetare året om. Sommartid ökade arbetsstyrkan till 200 personer.

Från början användes torven till strö, gödsel och emballage. Efter andra världskriget försämrades marknaden. Fabriken räddades av Hassel­fors Bruk. Produktionen inriktades istället på trädgårdstorv - solmull. Fabriken var i drift till 1997. Idag är den ett industrihistoriskt besöksmål.

Torvens år
Torvåret började i augusti. Det var skördemånaden på Ryttarens mosse. Med vass spade skars den våta torven i block som fick ligga på mossen över vintern för att frystorka. Det förbättrade torvens upp­sug­nings­för­måga. Under våren vändes torvblocken och torkades i kupor med 10- 15 block i varje. På sommaren lades torven i lador utefter tegar på mossen. Efter ett år i torvladan förädlades torven i fabriken och en ny skörd kunde skäras på mossen.

Torv bildas av döda växter som förmultnat under fuktiga och syrefattiga förhållanden. När torvdjupet överskrider 30 cm kallas det torvmark. Nära 25 % av Sveriges landareal är torvmark, ändå skördas bara en promille. Torven kan delas in i odlingstorv och energitorv. Odlingstorv används till strö, gödsel och jordförbättring. Energitorv eldar man med i fjärrvärmeverk.

Årets industriminne 2004
För att:
  • Torvströtillverkningen är en bransch som haft stor betydelse i Sverige, men som hittills fått liten uppmärksamhet som kulturarv.
  • Ryttaren är en intressant och värdefull industrihistorisk miljö där natur, kultur och teknikhistoriska upplevelser förenas.
  • Ryttarens Torvströfabrik har kontinuerligt utnyttjats för industriellt bruk mellan 1906-1997.
  • Föreningen Ryttarens Torvströfabrik arbetar framgångsrikt med att bevara och uveckla verksamheten.

    Text: Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet.

  •  
    Senast uppdaterad 110916 Svenska industriminnesföreningen c/o Tekniska museet Box 27842 115 93 Stockholm tel. 08-450 56 00 fax. 08-450 56 61 jan@geijerstam.se