Hem Om Föreningen Årets industriminne Sveriges industrihistoriska landskap Forskning
Arkiv/Dokument Världens industrihistoriska landskap Ticcih Länkar Kontakt

Årets Industriminne 2005

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Hylténs metallvarufabrik
Hylténs metallvarufabrik /Hylténs Industrimuseum, Gnosjö kommun, Jönköpings län
En komplett metallfabrik och levande museum med bl,a, gjuteri, smedja och mekanisk verkstad. Företaget i drift 1874-1974. Telefon: 0370 - 917 00
Sajt: www.industrimuseum.gnosjo.se
Mejl: kulturfritidsnamnd@gnosjo.se

Hylténs - en veteran bland industrimuseer
Hylténs metallvarufabrik framstår idag som en viktig symbol för Gno­sjö­bygdens livskraftiga industritradition och för den snart nog världs­be­römda Gnosjöandan. Företagsgrupper och skoklasser är viktiga be­sök­are på museet, vid sidan av de vanliga turisterna.

Redan när verksamheten i Hylténs fabrik upphörde år 1974 stod det klart att fabriken hade ett stort kulturhistoriskt värde. Kommunen, läns­museet och Riksantikvarieämbetet hade då redan inlett över­lägg­ning­ar­na om hur den skulle kunna bevaras.

Fabriken dokumenterades 1974, medan tillverkningen fortfarande på­gick. Gnosjö kommun förvärvade anläggningen 1976, och lämnade året därpå över den till den nybildade Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik, som sedan dess är ägare och huvudman. Förutom kommunen och läns­museet ingår i styrelsen representanter för Gnosjö Industriförening, Metalls lokalavdelning samt Gnosjö Hembygdskrets.

När Hylténs förklarades som byggnadsminne 1978 blev det ett av de första lagskyddade indsutriminnena i landet. Byggnadsminnet omfattar sammanlagt 13 byggnader; centralpunkt utgör den karaktärsfulla verk­stadsbyggnaden av tegel, som uppfördes 1917 efter ritningar av grund­aren John Hyltén. I den övre våningen står kontoret med ritbord och skriv­pulpet som den dag då fabriken stängdes.

Under de senaste åren har många akriviteter genomförts på Hylténs för att utveckla verksamheten och göra anläggningen mer känd. Ett sam­arbetsforum har bildats tillsammans med industrimuseerna i Töllstorp, Åminne och Gislaved under namnet "Historia i småföretagarriket".

Text: Agneta Åsgrim Berlin (saxat ur Nyhetsbrev nr 1-2 2005)

Ur prismotiveringen till Årets industriminne 2005
Hylténs Metallvarufabrik förklarades som byggnadsminne redan 1978 och tillhör därmed pionjärerna inom svensk industriminnesvård. Sedan verksamheten upphörde 1974 och övergick till att förvaltas som industri­­museum 1976 har verksamheten gått igenom flera ut­veck­lings­fas­er och vilar idag på en gedigen erfarenhet som kan fungera som förebild och inspiratör för andra som t.ex. tillgänglighet, förmedling, upplevelse, kunskapsöverföring och att ta till vara ideella krafter. Hylténs har visat på uthållighet som går tillbaka på ett starkt kommunalt engagemang och ett långsiktigt åtagande.


 
Senast uppdaterad 110916 Svenska industriminnesföreningen c/o Tekniska museet Box 27842 115 93 Stockholm tel. 08-450 56 00 fax. 08-450 56 61 jan@geijerstam.se