Hem Om Föreningen Årets industriminne Sveriges industrihistoriska landskap Forskning
Arkiv/Dokument Världens industrihistoriska landskap Ticcih Länkar Kontakt

Årets Industriminne 2006

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

CTH fabriksmuseum
CTH fabriksmuseum, Borlänge kommun, Dalarnas län
Levande fabriksmuseum för mössor och hattar. Fabriken i drift 1885-2004. Telefon: 0243-191 99
Sajt: www.cth-hattfabriken.se
Mejl: info@cth-hattfabriken

Produktion i samma lokaler sedan 1914
CTH etablerades i Borlänge år 1885 av Carl Theodor Ericson och be­drev från början endast försäljning av hattar och mössor. Verk­sam­het­en växte dock successivt till att bli ett av de största svenska företagen i branschen.

CTH's egna produktion av mössor och hattar inleddes år 1902 och före­taget flyttade in i nuvarande byggnader år 1914. Under 1920-talet bygg­d­es anläggningen ut i flera faser, bl.a. med en fabrik för skinn­varor och uppnådde en kapacitet att producera mer än 1000 mössor per dag. Som störst var företagets produktion under 1940-talet.

CTH, i egenskap av producerande industrianläggning, lade ned till­verk­ningen av hattar och mössor år 2004. Kort därefter tog en vän­förening över anläggningen, som håller produktionen och kunskaperna om hattillverkning vid liv.

Text: Dag Avango (saxat ur Nyhetsbrev mars 2007)

Ur prismotiveringen till Årets industriminne 2006
Anläggningen är en stadsindustri placerad mitt i Borlänge. I egenskap av kvinnlig arbetsplats representerar den en "bortglömd" näring i en stålstad. Den har en aktiv vänförening och bedriver arbetet i nära sam­arbete med tidigare anställda. Delar av den gamla personalstyrkan fortsätter viss tillverkning och för den gamla hantverkstradition vidare till yngre generationer. CTH Fabriksmuseum är en välbevarad miljö som berättar om industrisamhällets produktion, teknik och människor.

 
Senast uppdaterad 110916 Svenska industriminnesföreningen c/o Tekniska museet Box 27842 115 93 Stockholm tel. 08-450 56 00 fax. 08-450 56 61 jan@geijerstam.se