Hem Om Föreningen Årets industriminne Sveriges industrihistoriska landskap Forskning
Arkiv/Dokument Världens industrihistoriska landskap Ticcih Länkar Kontakt

Om föreningen

Styrelse Valberedning Revisorer Stadgar Bli medlem Nyhetsbrev


SIM
Svenska industriminnesföreningen (SIM) har sedan start­en 1989 arbetat för att främja intresset för industrihistoria och industriminnesvård. Medlemmarna i SIM återfinns över hela landet, inom många olika yrken och med skilda specialintressen.

SIM är en ideell obunden förening som genom samarbete med olika aktörer arbetar för att uppmärksamma det industri­ella kulturarvet. Sedan 2003 har vi ett nära och mycket givande samarbete med Tekniska museet i Stockholm.

Varje år lyfter föreningen fram en särskilt värdefull industri­historisk miljö genom att utse "Årets industri­minne". Förutom att lyfta fram en välbevarad anläggning, är ett viktigt syfte med priset att uppmuntra ideella in­satser. Några av pristagarna genom åren är Grimetons radiostation i Halland, Bältarbo tegelbruk i Dalarna och Kyrkeby gårdsbrönneri i Småland.

Läs mer om Årets industriminne

En annan viktig del av föreningens verksamhet är att sprida information om internationell industriminnesvård. SIM är svensk nationalkommitté inom den internationella organisationen TICCIH (The International Committee for Conservation of the Industrial Heritage).

Läs mer om TICCIH

Hem
Senast uppdaterad 101104 Svenska industriminnesföreningen c/o Tekniska museet Box 27842 115 93 Stockholm tel. 08-450 56 00 fax. 08-450 56 61 jan@geijerstam.se