Hem Om Föreningen Årets industriminne Sveriges industrihistoriska landskap Forskning
Arkiv/Dokument Världens industrihistoriska landskap Ticcih Länkar Kontakt

Årets Industriminne 1997

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Grimetons radiostation
Grimetons radiostation / Världsarvet Grimeton, Varbergs kommun, Hallands län
Uppförde efter första världskriget som del av ett globalt nätverk av långvågssändarstationer. Sedan 2004 inskrivet på Unescos världsarvlista. Telefon: 0340-67 41 90
Sajt: www.grimeton.org
Mejl: info@grimeton.orgFrån Halland och ut i världen
De syns på långt håll, radiomasterna i Grimeton. De är sex till antalet och 127 meter höga. För åttio år sedan var de en sinnebild för modern kommunikation. Grimetons radiostation invigdes med pompa och ståt av kung Gustav V 1925.

Första världskriget var slut och USA var framtidslandet enligt ledande svenskar inom kultur och näringsliv. Genom Grimeton upprättade Sverige trådlös radiokontakt med USA. Via en radiocentral på Long Island utanför New York stod Grimeton i förbindelse med ett världs­om­spänn­an­de nät av liknande radiostationer.

Tekniken att kommunicera med hjälp av radiovågor utvecklades snabbt. Den svensk-amerikanske ingenjören Ernst Alexanderson konstruerade 1906 Alternatorn - en långvågssändare för trådlösa meddelanden. Med Alexandersonsändaren kunde radiomeddelanden sändas över mycket stora avstånd.

Ett svenskt världsarv
För drygt tio år sedan hotades Radiomasterna av rivning, men rädd­ad­es genom ett samarbete mellan Telia, Länsarbetsnämnden och Läns­styrelsen. Grimeton blev byggnadsminne 1996.

Idag ägs Grimeton av en stiftelse och drivs av vänföreningen Alexander. Grimeton utnämndes i juni 2004 till världsarv av UNESCO.

Grimeton utsågs till Årets industriminne 1997 för att:
  • Det är den enda långvågssändare i världen i sitt slag som fort­farande fungerar.
  • Hela anläggningen från 1920-talet, med stationsbyggnaden, bo­städerna i "radiobyn" och radiomasterna är mycket välbevarad.
  • Fastighetsägaren Telia Mobitel har engagerat sig i stationens fort­levnad i samarbete med en rad aktörer, bl a länsstyrelsen, läns­museer­na och den ideella föreningen Alexander.

    Målning för 25 miljoner kronor! Underhållet av masterna är svårt och dyrt. De målas, nu som förr, med linoljebaserad blymönja och täckfärg.

    Text: Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet.

  •  
    Senast uppdaterad 110916 Svenska industriminnesföreningen c/o Tekniska museet Box 27842 115 93 Stockholm tel. 08-450 56 00 fax. 08-450 56 61 jan@geijerstam.se